Kancelaria

widok
sep

Działamy rzetelnie i skutecznie.separator2
Kompetencje i kilkuletnie doświadczenie kancelarii w dochodzeniu odszkodowań są dla naszych Klientów gwarantem sukcesu.

Kancelaria współpracuje z ekspertami posiadającymi doświadczenie w likwidacji szkód - kompetentnymi rzeczoznawcami, biegłymi, orzecznikami i lekarzami. W razie potrzeby zapewniamy naszym Klientom pomoc psychologa i terapeuty.

Dopiero działanie w profesjonalnym zespole pod kierunkiem doświadczanych w dochodzeniu odszkodowań prawników - daje możliwość bez zbędnej zwłoki – na wyegzekwowanie szybkiej jego wypłaty dla Klienta, w możliwie najwyższej wysokości.

Działalność kancelarii jest oparta na założeniu, że Klient nie musi nas szukać. Zadaniem Przedstawicieli Actum jest dotrzeć do poszko-dowanych, i za ich zgodą, poinformować o przysługujących upraw-nieniach do odszkodowania.


Zlecając sprawę naszej kancelarii uzyskasz:

 • bezpłatną poradę prawną,
 • brak opłat wstępnych,
 • kompleksową pomoc zespołu (prawników, lekarzy, biegłych),
 • fachową ocenę zdarzenia
  i należnego odszkodowania,
 • reprezentację w postępowaniu przesądowym i sądowym,
 • znacznie wyższe odszkodowanie
  i szybsza jego wypłata,
 • wynagrodzenie kancelarii,
  po uzyskaniu odszkodowania.