Aktualności

misja

Kancelaria jest ubezpieczona
od odpowiedzialności cywilnej.


 

 


separator2
Odszkodowania do 2,5 mln euro 

2009-12-10
Wystawiane od 11.12.2009 r. polisy OC komunikacyjnego będą gwarantowały znacznie wyższe niż obecnie wypłaty odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach. Maksymalna rekompensata za utracone zdrowie czy możliwości zarobkowania rośnie do 2,5 mln euro (z 1,5 mln euro), a za zniszczone mienie np. dom, to 500 tys. euro, wobec 300 tys. euro obecnie. Już wiadomo, że od 11 czerwca 2012 r. limity będą wynosiły odpowiednio 5 mln euro i 1 mln euro. Dla poszkodowanych oznacza to większą pewność, że w razie wypadku będą mogli liczyć np. na wypłatę przez ubezpieczyciela renty z tytułu niezdolności do pracy do końca życia.


Actum uzyskała kolejne odszkodowanie
2009-12-08
Na początku grudnia 2009 r. nasza kancelaria uzyskała od ubezpieczyciela dla swojej Klientki odszkodowanie w kwocie 72.000 złotych z tytułu uszkodzenia ciała wskutek wypadku drogowego. Wypłacone zadośćuczynienie umożliwi poszkodowanej dalsze leczenie i rehabilitację oraz pokryje jej zwiększone koszty życia.


Zasiłek pogrzebowy nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania
2009-07-18
Zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2009 r. – III CZP 140/08)

Rekordowe odszkodowanie za grunt pod drogę
2007-12-01
Rekordowe w historii spraw przeciwko Polsce odszkodowanie, bo wynoszące aż 247 tys. euro, zasądził Trybunał w Strasburgu na rzecz prywatnych właścicieli, którzy musieli na własny koszt wybudować i utrzymywać na swojej nieruchomości ogólnodostępną drogę.

MIAŁEŚ WYPADEK?
WYRZĄDZONO CI SZKODĘ?
Wypełnij zgłoszenie szkody
on line lub zadzwoń!