Działamy rzetelnie i skutecznie.

separator

Zlecając sprawę naszej kancelarii uzyskasz:

 • bezpłatną poradę prawną,
 • brak opłat wstępnych,
 • kompleksową pomoc zespołu (prawników, lekarzy, biegłych),
 • fachową ocenę zdarzenia
  i należnego odszkodowania,
 • reprezentację w postępowaniu przesądowym i sądowym,
 • znacznie wyższe odszkodowanie
  i szybsza jego wypłata,
 • wynagrodzenie kancelarii,
  po uzyskaniu odszkodowania.

Kancelaria jest ubezpieczona
od odpowiedzialności cywilnej.
separator

Naczelną zasadą odpowiedzialności
cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych
jest wina:
więcej

Kancelaria Prawna Actum oferuje profesjonalne usługi dochodzenia odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. W swej działalności stawiamy na bezpieczeństwo naszych Klientów zapewniając im rzetelność, fachową pomoc i skuteczność. Każdorazowo wynagrodzenie kancelarii jest uzależnione od wyników naszej pracy i ustalane prowizyjnie od kwoty uzyskanego odszkodowania.

Procedura dochodzenia odszkodowania jest długotrwała i skomplikowana, a przeciwnikiem są wielkie towarzystwa ubezpieczeniowe lub i nne korporacyjne podmioty dysponujące silnym zapleczem prawnym i organizacyjnym. Firmy zobowiązane do wypłaty odszkodowań stosują różnorodne wybiegi i techniki, aby uchylić się od odpowiedzialności za szkodę.

Wiele osób nie ma świadomości swoich praw do odszkodowania. A poszkodowani samodzielnie dochodzący odszkodowań napotykają na bezzasadne odmowy ich wypłaty lub rażące ich zaniżanie. Nie znając dobrze swoich praw trudno bowiem samodzielnie, bez profesjonalnej pomocy prawnej, walczyć o odszkodowanie.

Kompetencje i kilkuletnie doświadczenie kancelarii w dochodzeniu odszkodowań są dla naszych Klientów gwarantem sukcesu. Gdy dojdziesz do przekonania, że sam nie poradzisz sobie w zawiłych procedurach, brakuje Ci czasu i środków na koszty dochodzenia odszkodowania – pozwól sobie pomóc – skorzystaj z usług naszej kancelarii.

Świadczymy usługi dochodzenia odszkodowania w sprawach:

indent wypadków komunikacyjnych z ubezpieczenia OC,

indent wypadków przy pracy i w gospodarstwach rolnych,

indent wypadków w miejscach publicznych, klęski i katastrof,

indent polis posagowych i polis na życie,

indent bezprawnego przebiegu linii przesyłowych (np. sieci energ., wod.-kan.),

indent naruszenia prawa przez administrację publiczną, banki, inne firmy.

sep2

MIAŁEŚ WYPADEK?
WYRZĄDZONO CI SZKODĘ?
Wypełnij zgłoszenie szkody
on line lub zadzwoń!

"Zdrowie
jest dobrem szczególnie cennym
i przyjmowanie
niskich kwot zadośćuczynienia
prowadzi do
niepożądanej deprecjacji tego dobra”

(Sąd Najwyższy w wyroku z 1997 r.)

Prowadzimy sprawy
na terenie całego kraju.


Aby być naszym Przedstawicielem
nie musisz być prawnikiem:
więcej

ludyie

Poszkodowanemu lub uprawnionym
przysługują następujące roszczenia:

więcej

Nieznajomość prawa szkodzi.
A może też wiele kosztować.